fotoMaioles

RIDER 1000 edició 2014

Què és la Rider 1000 ?

La Rider1000 és un esdeveniment motociclista no competitiu de 1.000 km per carreteres obertes al trànsit.
L’objectiu és certificar el pas pels diferents controls assenyalats en el recorregut triat, fins a arribar a la meta, que coincidirà amb el mateix punt de sortida.
L’itinerari no està definit, només hi ha els controls de pas. Cada participant podrà escollir la carretera que consideri més apropiada a les seves característiques de conducció. L’itinerari es publicarà al web perquè cada participant pugui projectar la seva estratègia.
El temps màxim per a realitzar el recorregut està calculat sobre la base dels 50 km/h aproximadament.
Els participants en la Rider1000 disposaran d’un temps màxim de 20 hores.
Els participants prendran la sortida de 6 en 6, cada minut a partir de les 6:00 h del matí del dissabte 17 de maig de 2014, amb sortida i arribada a Manresa (Barcelona).
La Rider1000 no és una cursa, de manera que no hi haurà ni classificacions, ni premis de cap tipus.
Els participants que tinguin el visat de tots els controls fins a la meta, se’ls lliurarà un pin únic i numerat, que certificarà haver completat l’itinerari.
Amb la seva fotografia, passaran a formar part del «Rider1000 Hall of Fame».

Per què és un repte?

«Repte. m. Objectiu o afany difícil de dur a terme, i que constitueix per això un estímul i un desafiament per a qui l’afronta.»
En la competició de «Les 24 hores motociclistes 2013» del Circuit de Catalunya, l’equip guanyador va recórrer 3.526 km. Tenint en compte que cada equip està format per 4 pilots, el càlcul aproximat seria que cada pilot va recórrer 881 km.
Rider1000 et proposa superar aquesta xifra. És un repte contra tu mateix . Demostrar-te que ets un autèntic «Road Rider» i el pin de la Rider1000 ho certificarà.